สั่งซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว ราคาส่งได้ทาง line official @Cherrydog.bkk

DOG SERIES BLEND

 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง UNDERDOG blend
  Regular price
  from 230.00 ฿
  Sale price
  from 230.00 ฿
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • เมล็ดกาแฟคั่วอ่อน TOPDOG
  Regular price
  from 270.00 ฿
  Sale price
  from 270.00 ฿
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • เมล็ดกาแฟคั่วอ่อน ROGUEDOG
  Regular price
  from 390.00 ฿
  Sale price
  from 390.00 ฿
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • เมล็ดกาแฟคั่วอ่อน DOGFATHER
  Regular price
  from 350.00 ฿
  Sale price
  from 350.00 ฿
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง-เข้ม Maddog
  Regular price
  from 180.00 ฿
  Sale price
  from 180.00 ฿
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out

ROASTED FRANKLY

We at cherrydog coffee roaster are dedicated to sourcing and providing
the highest-caliber coffee beans for our customers. We thoroughly
research farms, bean varieties, and roasting techniques to deliver
the most premium coffee experience from start to finish.

Our team's passion for coffee is matched only by our commitment to serving customers the finest beans through continual exploration and innovation.

We are devoted to giving coffee lovers the best from bean to brew.

"Cherrydog Coffee Roaster, BKK, TH"

Blueberry blend (Omni Roast)

Shop Now

PEOPLE COFFEE

"Roasted coffee beans from CherryDog ferment, sourced from Colombia, are absolutely fantastic for those who enjoy a bold and robust coffee. You won't be disappointed!"

Peaberryperse on Shopee

"The roasted coffee beans from Peru by CherryDog coffee roaster offer a delightful experience for those seeking a sophisticated and rich coffee. The first sip unveils a gentle acidity and a captivating floral aroma that lingers in your mouth. As the coffee settles, the temperature cools, revealing a wonderful sweetness dancing with the acidity. It feels like savoring a blend of honey and lime, reminiscent of the days back in elementary school, near the fence where marigolds and sunflowers bloomed. A true nostalgic and enchanting coffee journey!"

Aboonmalert on Shopee

Whether it’s roasting, brewing, and serving, Cherrydog’s commitment is to source high-quality coffee. All their coffees are carefully hand-roasted in-house at their premises so you can bet the coffee’s fresh. There are three varieties of coffee daily to choose from depending on the roast level of your liking. My roast preference is medium, so I had the Underdog House Blend in Piccolo Latte. The coffee has a nice body, warm aroma, and tasting note of creamy chocolate butter, PERFECT for espresso! As I find it delicious, I purchased a pack of Underdog whole beans for home. Cherrydog Coffee Roaster really does a good job! I give them a score of 100/100.

Coffeeluencer on Facebook

A small own roasted café. Few seats available. Park the car in front on motorway parallel road. I had one coffee menu and feel great with its taste and smell. Will SURELY back again as not far from my home. :)

Pod on Google Maps

Latest news